Úvod

Přátelé,

pojďte s námi slavit. Pojďte slavit 300. výročí nás všech, pojďte slavit 300 let, která uplynula od 18. ledna 1707, ode dne, který považujeme za den vzniku Českého vysokého učení technického v Praze. Je to datum mnohými často zpochybňované, možná i proto, že nás pasuje na nejstarší technickou univerzitu ve střední Evropě. Ale z moderního pohledu datum opodstatněné – císař tehdy rozhodl, že na inženýrské studium je třeba uvolnit peníze...

Chceme, aby ČVUT bylo prestižní univerzitou. K tomu je třeba, abychom všichni táhli za jeden provaz. A oslavy našich tří set let k tomu mají přispět, jsou dobrou příležitostí k uvědomění si naší identity, k semknutí se kolem naší školy, ke sbližování našich pracovišť a k prohloubení jejich efektivní spolupráce, k setkávání členů akademické obce i našich neakademických pracovníků z kateder, děkanátů i z rektorátu.

Nechceme, aby to byly jen formální oslavy, ale oslavy, které budou pro všechny účastníky přínosem, připomenou jim bohatou historii ČVUT s vynikajícími výsledky našich učitelů i absolventů, seznámí je s naší současností i s plány našeho dalšího rozvoje. Věříme, že nás všechny podnítí k hledání nových neotřelých cest vedoucích ke skvělým výsledkům v pedagogické i vědecké práci. Chystáme je pro široké spektrum účastníků, diváků a posluchačů: koncerty pro ty zádumčivější, ples pro tancechtivé, malování na chodníku pro Vaše děti, přespolní běh pro sportovce, VIP turnaje pro špičkové manažery, televizní a rozhlasové pořady pro širokou veřejnost. Z balonu budete moci shlédnout část našeho kampusu. Ačkoli jsou to oslavy, mají i velkou část pracovní, mezinárodní vědecké konference.

Oslavy 300 let ČVUT připravuje velký tým organizátorů, mezi nimiž nechybí ani studenti. Přípravám obětují spoustu času. Dělají to rádi a těší se na mnoho nezapomenutelných setkání s Vámi. Naše stránky k oslavám, které v tomto místě prezentujeme, by měly napomoci tomu, abyste žádnou z akcí, které Vás budou zajímat, nepromeškali.

Hodně zdraví nejen naší škole, ale i Vám. A nezapomeňte: další takové výročí tu bude až za sto let!

Těšíme se na Vás.

 

prof. Ing. František Vejražka, CSc.
prorektor pro vnější vztahy

prof. Ing. František Vejražka, CSc.