Pamětní stříbrná mince I. 2006

k 250. výročí narození Františka Josefa Gerstnera a 200. výročí zahájení výuky na pražské Polytechnice

autor: Vojtěch Dostál

datum emise: 22. 2. 2006

na lícní straně: rýsovací náčiní,

na rubové straně:  portrét F. J. Gerstnera

výročí: Franz Josef Gerstner se narodil 23. února 1756 v Chomutově v řemeslnické rodině. Vystudoval filosofii a astronomii. Byl profesorem vyšší matematiky na universitě, působil na hvězdárnách. Když byla v roce 1794 v Paříži založena École polytechnique, první vysoká technická škola na světě, byl přijat návrh českých stavů na zřízení polytechnického ústavu i v Praze a na ustavení F. J. Gerstnera do funkce ředitele. Dekret podepsal císař František II. 14. 3. 1803, pro studenty se brány školy s oficiálním názvem Královské české stavovské technické učiliště poprvé otevřely 10. 11. 1806. Škola je přímým předchůdcem dnešního ČVUT. Gerstner byl věhlasný odborník ve stavitelství, v roce 1807 postavil první parní stroj v Království českém. Téhož roku navrhl propojení Dunaje s Vltavou českobudějovicko-lineckou koněspřežkou, kterou později realizoval jeho syn František Antonín. Za zásluhy na poli vědy udělil v roce 1808 císař František II. F. J. Gerstnerovi Leopoldův řád a o dva roky později jej povýšil do šlechtického stavu. Stárnoucí F. J. Gerstner byl 9. 4. 1832 penzionován a uchýlil se na statek své dcery do Mladějova u Jičína, kde zanedlouho 25. 6. 1832 zemřel a je tam i pochován.


 

Další podrobnosti na webu ČNB.