Generální partner:
Accenture

Partneři:
Asociace malých debrujárů České republiky
Česká komise při UNESCO
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Česká pojišťovna
Český balónový svaz
Čez a.s.
Filharmonický orchestr University z Cambridge
GTS int.
Komerční banka
Magistrát hlavního města Prahy
McKinsey & Company
Mensa České republiky
Městská část Praha 6
Metrostav
Odkolek
Panasonic
Pragoimex
Pražská informační služba
Procter & Gamble
RWE Transgas
Šachový svaz České republiky
Škoda Holding
T-Mobile
Mediální partneři:
Computer Press
Česká televize
Český rozhlas
e-Architekt
Inovační podnikání a transfer technologií
Stavební listy
Technický týdeník
vysokeskoly.cz