Historie ČVUT

Vznik veřejné inženýrské výuky v českých zemích inicioval Christian Josef Willenberg (1650 – 1731). Svou žádost v češtině adresoval v lednu 1705 císaři Leopoldovi I. Pětatřicetiletý Willenberg měl zkušenosti s preceptorstvím a vychovatelstvím ve šlechtických rodinách především v Čechách i ve Francii.

Po vykonaných zkouškách z aritmetiky, geometrie, trigonometrie a opevňování nepravidelného území mu dvorská rada v roce 1706 udělila titul císařského inženýra. Císař Josef I. podpořil Willenbergovu myšlenku reskriptem z 18. ledna roku 1707. Administrativní a finanční problémy neumožnily projekt výuky v roce 1707 zrealizovat.

Willenberg, zkušený voják, znalec a milovník technických věd, začal po dohodě s českými stavy vyučovat deset šlechticů a dva měšťany fortifikačnímu umění až v roce 1717. Stavovské inženýrské učiliště Willenberg, jako jmenovaný profesor, umístil do svého malostranského bytu.

Na počest Willenberga a technického vzdělávání, probíhajícího v českých zemích nepřetržitě již 300 let, pořádáme tyto oslavy.