FAQ

Kdy začnou oslavy 300 let ČVUT a jak dlouho potrvají?
Oslavy 300 let ČVUT v Praze budou oficiálně zahájeny na tiskové konferenci, která se bude konat dne 22. 9. 2006 a kde bude veřejnosti představen harmonogram oslav. Oslavy potrvají od září 2006 až do června 2007. Vrcholem oslav bude 18. leden 2007, kdy uplyne přesně 300 let od vydání reskriptu, jímž císař Josef I. uložil českým stavům finančně zajistit inženýrskou výuku fortifikačního umění v českých zemích.
 
Co je cílem oslav?
Cílem oslav 300 let je popularizace ČVUT v České republice i zahraničí, předvedení vysoké odborné a vědecké úrovně pracovišť ČVUT a přispět k posílení výborného renomé ČVUT v ČR i na mezinárodní scéně demonstrací vysoké společenské a kulturní vyspělosti akademické obce.
 
Jak se mohu zapojit se do oslav 300 let?
Pošlete e-mail na adresu 300let@vc.cvut.cz, odkud Vám budou pravidelně zasílány aktuality zveřejňované na webu oslav 300 let ČVUT.
Chcete-li získat vstupenku na některou z kulturních akcí, kontaktujte pracovníky odboru vnějších vztahů Rektorátu ČVUT na telefonech 224 353 423, 224 353 417 nebo na e-mail ovv@vc.cvut.cz.
Chcete-li se pomoci podílet se na akcích 300 let ČVUT, kontaktujte pracovníky odboru vnějších vztahů.
 
Kteří partneři spolupracují s ČVUT na oslavách 300 let?
Najdete je v sekci partneři.