Aktuality


5. 6. 2007, 19:30 h Koncert k zakončení akademického roku 2006/07 s vyhlášením stipendií McKinsey

Dne 5. června 2007 se v Betlémské kapli uskuteční koncert, během něhož bude vyhlášeno deset vítězných studentů ČVUT, kteří obdrží stipendia firmy McKinsey.

Ukázka pozvánky zde a zde.


21. 3. 2007, 19:30 h Jarní koncert ČVUT

Dne 21. března 2007 se v Betlémské kapli uskuteční Jarní koncert ČVUT.

Ukázka pozvánky zde a zde.


17. 2. 2007, 19:00 h Ples ČVUT

ČVUT pořádá v sobotu 17. února 2007 v rámci Oslav 300 let ples v Obecním domě, na který jsou zváni všichni zaměstnanci, studenti a přátelé ČVUT. Více informací včetně prodeje vstupenek najdete zde.


6-16. 2. 2007 Mistrovstvi ČR v šachu můžů 2007 na ČVUT

České vysoké učení technické v Praze pořádá v rámci Oslav 300 let ve spolupráci s Šachovým svazem České republiky Mistrovství České republiky v šachu mužů 2007, které se bude konat od 6. do 16. února 2007 v Kongresovém sále Masarykovy koleje ČVUT (Thákurova 1, Praha 6). Více informací najdete zde.


15.-19. 1. 2007 Týden techniky

České vysoké učení technické v Praze si připomene 18. ledna 2007 třísté výročí svého vzniku. V tento den před 300 lety požádal císař Josef I. české stavy, aby financovaly výuku fortifikačního inženýrství v Praze, vedenou Christianem Josefem Willenbergem.

Naše univerzita pořádá na počest tohoto výročí řadu akcí, nad nimiž převzali záštitu prezident České republiky Václav Klaus a primátor hlavního města Prahy Pavel Bém a které podporuje organizace UNESCO. Hlavní oslavy proběhnou od 16. do 19. ledna 2007 a jejich program bude následující:

  • 16. 1. 2007 - koncert České filharmonie (program: Brahms - Akademická předehra, Smetana - Vltava a Šárka, Dvořák - Novosvětská symfonie), Rudolfinum v 19.30 hod.
  • 17. 1. 2007 - jmenování čestných doktorů ČVUT (Václav Klaus, Josef Kittler a Stuart E. Graham) Betlémská kaple v 10.00 hod.
  • 18. 1. 2007 - veřejné společné slavnostní zasedání Akademického senátu a Vědecké rady ČVUT, Španělský sál Pražského hradu v 10.00 hod. (promluví prezident republiky, primátor hl.m. Prahy, ministryně školství a další významní hosté)
  • 19. 1. 2007 - vernisáž výstavy Technika očima technika, Lapidárium Betlémské kaple v 10.00 hod.

Hlavních dnů oslav se zúčastní kromě početné akademické obce ČVUT prezident České republiky, členové Vlády ČR, primátor hl. m. Prahy, starosta Městské části Praha 6, rektoři zahraničních vysokých škol, diplomatický sbor, představitelé církví, čelní představitelé českého průmyslu, vědy, výzkumu a školství.

Pokud máte zájem zúčastnit se některé z akcí Týdne techniky, vyplňte odpovědní lístek a odešlete jej vyplněný elektronicky na adresu 300CTU@vc.cvut.cz nebo na faxové číslo 224 352 940.

Ukázka pozvánky zde.

Registrace pro rektory a zástupce institucí na Týden techniky zde.


12. 12. 2006, 19:30 h Vánoční koncert ČVUT

Ukázka pozvánky zde a zde
Ukázka vstupenky zde


6. 12. 2006, 19:30 h Adventní koncert ČVUT

Ukázka pozvánky zde
Ukázka vstupenky zde


17. 11. 2006, 9:30 h Běh 17. listopadu a akademického mistrovství ČR v přespolním běhu

Závod se uskuteční v Oboře Hvězda na Praze 6. Propozice k závodu najdete zde.


9. 11. 2006, 8:30 h Veletrh Studium ve Francii

Na programu budou po celý den přednášky o francouzském univerzitním systému, o způsobech financování studia a o životě ve Francii. Účastnit se bude 30 francouzských univerzit a a institucí. Vstup je volný po celý den.

Více na www.studovatvefrancii.cz

Plakát v PDF


30. 10. 2006, 12:30 h Veletrh studia v zahraničí 2006

Přílohy: Leták - přední strana | Leták - zadní strana


28. 10. 2006, 19:30 h Koncert orchestru a sboru University z Cambridge
Ukázka pozvánky zde


28. 10. 2006, 10:30 h Koncert kvintetu Prime Brass v Betlémské kapli
Ukázka pozvánky zde
Ukázka pozvánky zde
Ukázka pozvánky zde


26. 10. 2006 Valná hromada sdružení CESAER a seminář na ČVUT v Praze
Ve dnech 26. – 28. října 2006 pořádá České vysoké učení technické v Praze v rámci Oslav 300 let Pražské setkání sdružení technických škol CESAER. Akce bude zahájena na Rektorátě ČVUT (Zikova 4, Praha 6) v 10.00 hodin 26. října 2006.
Program v AJ


24. 10. 2006, 10:00 h Seminář o studiu a perspektivách absolventů ČVUT na trhu práce
Cílem tohoto setkání je podat stručnou informaci studentům a jejich výchovným poradcům o ČVUT v Praze a ucelený přehled o aktivitách jeho fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní a biomedicínského inženýrství). Domníváme se, že pro výběr vysoké školy je důležité znát možnosti uplatnění našich absolventů v praxi. Proto se vedle zástupců ČVUT semináře aktivně zúčastní i představitelé významných českých podniků, v nichž působí naši absolventi. Závěr semináře bude vyhrazen diskusi a pokusíme se zodpovědět Vaše dotazy. Akce se bude konat od 10.00 hodin v Kongresovém sále Masarykovy koleje ČVUT.


19-20. 10. 2006 Profesor Horst L. Störmer, nositel Nobelovy ceny za fyziku v roce 1998, navštíví ČVUT v Praze
Návštěva profesora Störmera patří k sérii přednášek nositelů Nobelovy ceny pořádanou společností Honeywell. Jeho program zahrnuje semináře se studenty magisterského studia, setkání s doktorandy a vědci a recepci s fakultními a univerzitními představiteli.


17. 10. 2006 19.30 Koncert Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers ke 100. výročí narození Jaroslava Ježka
Na koncertě vystoupí Ondřej Havelka a jeho Melody Makers a zahrají skladby Jaroslava Ježka, např. Ezop a brabenec, Tmavomodrý svět, Bloody Moon Rhapsody, A týden uplynul, Tři strážníci, Vyznání lásky, Strejček Hlad
Ukázka pozvánky
Ukázka vstupenky


4. 10. 2006 8.30 Den plný her aneb Inteligenční testy společnosti Mensa pro středoškolské studenty
Akce je určena pro středoškolské studenty z celé České republiky a bude se konat v Betlémské kapli od 8.30 hodin. Na programu budou testy (testy společnosti Mensa, testy inteligenčních schopností, testy profesní orientace), přednášky v hlavním sále (např. Ondřej Neff, Vlado Ríša z IKARIE, Václav Pravda a další), workshopy, poradenství psychologů, ukázky hlavolamů a deskových her a prezentace fakult ČVUT. Ve vstupním foyer bude hlavní informační stánek ČVUT. Zde budou k dispozici studentům středních škol informace o studiu na ČVUT v tištěné i elektronické podobě.    
Vaše dotazy nebo přihlášky škol posílejte na adresu ovv@vc.cvut.cz
Odpovědní lístek pro střední školy
Ukázka pozvánky
Orientační plánek


2. - 11. 10. 2006 Akce Ahoj Techniko!
Neformální a zábavné zahájení nového akademického roku 2006/07 a studentského života s cílem usnadnit vstup na univerzitu. Více na http://www.ahojtechniko.cz/ a http://www.strahov-open-air.cz/.


25. 9. 2006 19.30 Koncert k zahájení akademického roku 2006/07
Koncert k příležitosti zahájení akademického roku 2006/07 se bude konat v Betlémské kapli. Na koncertě vystoupí Filharmonie Hradec Králové.
Ukázka pozvánky
Ukázka vstupenky


25. 9. 2006 10.00 Slavnostní zahájení akademického roku 2006/07
Slavnostní zahájení akademického roku 2006/07 se bude tradičně konat v Betlémské kapli od 10.00 hodin. Zváni jsou všichni členové akademické obce, neakademičtí pracovníci i zástupci studentů.
Na programu bude:
1. zahájení
2. projev rektora ČVUT v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.
3. vystoupení představitelů vlády ČR a hlavního města Prahy
4. vystoupení představitele průmyslu 

Ukázka pozvánky


25. 9. 2006 8.00 Tisková konference k Oslavám 300 let ČVUT v Praze
Tisková konference k příležitosti zahájení Oslav 300 let ČVUT se bude konat v Klubu architektů. Na dotazy novinářů bude odpovídat rektor ČVUT prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., vedoucí katedry
tělesné výchovy Fakulty stavební ČVUT doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. (sport v rámci 300 let) a prezident Studentské unie ČVUT Martin Fiala (studentské akce). Tiskovou konferenci bude moderovat prorektor pro vnější vztahy
prof. Ing. František Vejražka, CSc. 
Ukázka pozvánky

 

19. 5. 2006 18.00 Koncert k příležitosti zakončení letního semestru akad. roku 2005/06
Koncert k příležitosti zakončení letního semestru akademického roku 2005/06, kde budou vyhlášení vítězní studenti stipendií McKinsey. Na koncertě vystoupí skupina 4TET.
Ukázka vstupenky
Ukázka pozvánky


19. 5. 2006 10.00 Workshop ČVUT v rámci Mezinárodního festivalu debrujárů
Dne 18. 5. bude mít ČVUT po celý den svůj prezentační stánek na Dni muzeí v Muzeu hlavního města Prahy a 19. 5. 2006 pořádá pro děti z Prahy 6 Workshop, kde děti z AMD představí řadu pokusů.
Příloha: plakát v pdf


19. 5. 2006 10.00 Shoichiro Toyoda získá čestný doktorát na ČVUT v Praze
16. 5. 2006 obdrží na slavnostním zasedání Vědecké rady ČVUT v Betlémské kapli pan Shoichiro Toyoda čestný doktorát ČVUT.
Pozvánka v PDF
Brožurka v PDF


7.-8. 5. 2006 Dejvická 006
plakat

13. 3. 2006 19:30 Koncert k výročí narození W. A. Mozarta (Betlémská kaple)
V podání Talichova komorního orchestru a Pavla Šporcla zazní známé i méně známé skladby významného skladatele 18. století. Koncert se bude konat v Betlémské kapli.

Koncertu W. A. Mozarta je možné zúčastnit se pouze s pozvánkou a vstupenkou vydanými odborem vnějších vztahů.

Pozvánka
Vstupenka - UKÁZKA

 

7. 3. 2006 19:30 Inaugurační koncert (Betlémská kaple)
Slavnostní koncert pořádaný k příležitosti inaugurace nového rektora. Vystoupí Orchestr pražských symfoniků, diriguje Jan Šrámek.

Inauguračního koncertu je možné zúčastnit se pouze s pozvánkou a vstupenkou vydanými odborem vnějších vztahů.

Pozvánka
Pozvánka vložka
Vstupenka - UKÁZKA

   


7. 3. 2006 10:30 Slavnostní inaugurace nového rektora ČVUT v Praze (Betlémská kaple)
Slavnostní akt za účasti premiéra, zástupců České konference rektorů, akademické obce, MŠMT, Prahy a dalších významných hostů, při němž bude uveden do funkce rektora ČVUT v Praze prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., a zároveň s ním noví děkani fakult ČVUT.

  

Kartička
Vstupenka - UKÁZKA

 


7. 3. 2006 8:30 Setkání novinářů s rektorem a děkany ČVUT
Setkání novinářů při snídani s rektorem ČVUT prof. Ing. Václavem Havlíčkem, CSc. , a s děkany fakult stavební, strojní, elektrotechnické, jaderné a fyzikálně inženýrské, architektury, dopravní a biomedicínckého inženýrství v Klubu architektů (Betlémské náměstí 4, Praha 1). Během akce bude novinářům představena mince F. J. Gerstnera zástupcem České národní banky a slavnostně předána rektorovi ČVUT. K vidění bude také řada historických mincí vydaných v ČNB od r. 1957 a sádrové odlitky ostatních návrhů mincí, z nich vítězně vzešla mince F. J. Gerstnera.
Registrace: odbor vnějích vztahů RČVUT, tel. 224 353 423, e-mail: ovv@vc.cvut.cz.

Slavnostní inaugurace je možné zúčastnit se pouze s pozvánkou a vstupenkou vydanými odborem vnějších vztahů.
 


22. 2. 2006 Emise stříbrné mince F. J. Gerstnera
Stříbrná mince vydaná Českou národní bankou k 250. výročí narození Františka Josefa Gerstnera a k 200. výročí zahájení výuky na pražské polytechnice.
 
Hodnota:

200 Kč

Autor:

Vojtěch Dostál Dis.

Materiál:

900 Ag, 100 Cu

Průměr:

31 mm

Síla:

2,40 mm

Hmotnost:

13 g

Provedení:   špičková kvalita běžná kvalita
Hrana: vroubkovaná   hladká s vlisem
Limitovaný náklad:

13 500 ks

8 000 ks
Mincovna:

Česká mincovna, Jablonec nad Nisou

     

 

Více o minci

Minci F. J. Gerstnera ve špičkové kvalitě (319,- Kč) a v běžné kvalitě (223,- Kč) je možné zakoupit si od 24. 2. 2006 v Prodejně technické literatury ČVUT, adresa: Bílá 90, 160 00 Praha 6, tel.: 233 332 462, prodejní doba: pondělí – pátek, 8.00 – 16.00 hodin.